Vilkår og betingelser

Nordic Growth Market (org. nr 556556-2138), tilbyr deltakerne å delta i Investor-NM i samsvar med vilkårene nedenfor. Ved at deltakerne registrerer seg til konkurransen bekrefter og godtar deltakende nedenforstående vilkår. NGM rekommenderar deltakerne å lese igjennom vilkårene innen registrering.

Spesifikke konkurranse vilkår for Investor-NM

1. Investor-NM
2. Deltakelse i Investor-NM
2.1 Depoter
2.2 Land
2.3 Alder
3. Handel
4. Verdipapirer i Investor-NM
4.1 Handelsstopp
4.2 Avnotering
5. Kurtasje
6. Oppdatering av kurser, topplister m.m.
7. Hendelser som kan påvirke kursen på den underliggende tilgangen
8. Vinnere av Investor-NM
9. Premie
10. Konkurransejury

1. Investor-NM

Investor-NM er en konkurranse som arrangeres av Nordic Growth Market (NGM) på Investor-NM. Deltakerne handler med fiktive penger men til faktiske kurser. Kun personer registrert som deltakere i konkurransen i samsvar med disse vilkårene, får delta i konkurransen. Konkurransens regler fremgå av vilkårene og finnes i tillegg beskrevet på konkurransens webside.

2. Deltagelse i Investor-NM

Deltakelse i Investor-NM er kostnadsfritt. Det kreves likevel at de deltagende registrerer seg via påmeldingsskjemaet på konkurransens hjemmeside. Ved å godkjenne disse vilkårene aksepterer deltakeren at Nordic Growth Market sparer disse opplysningene. De godkjenner også at konkurransens samarbeidspartnere og sponsorer kan kontakte dem via e-post i fremtiden.

Ansatte hos NGM kan ikke delta i konkurransen.

2.1 Depoter

Hver enkelt deltaker får under registreringen tilgang til et depot. Det er kun tillatt å konkurrere med ett registrert depot per person.

2.2 Land

Det er kun tillatt å konkurrere samt kreve retten til en eventuell premie i det landet hvor du er folkeregistrert.

2.3 Alder

For å delta i Investor-NM, og for å kunne kreve retten til en eventuell premie, må deltakeren ha fylt 18 år.

3. Handel

I Investor-NM tar deltakeren del av utviklingen i råvarer, indeks, aksjer og renter. Det gjøres med hjelp av forskjellige ”tradingprodukter”, dvs. Bull & Bear ETN:er, Mini futures BEST og Warranter.

Konkurransens formål er at du som deltaker skal forsøke å skape en så høy avkastning som mulig i sin portefølje under konkurranseperioden. I konkurranseperioden har deltakeren tilgang til en beholdning til en fiktiv verdi av 100 000 kr. Deltakeren kjøper og selger de børshandlede investeringsproduktene til faktiske kurser, men med fiktive penger, på NGM-børsens markedsplass NDX.

Under konkurransen får deltakerne kjøpe og selge verdipapirer et ubegrenset antall ganger for å oppnå størst mulig verdistigning. Deltakerne starter med 100 000 fiktive kroner per depot.

I ordreinngang- ”vinduet” oppdateres kursen på verdipapir en gang i sekundet. I databasen oppdateres kursen enda oftere. Kursen fastsettes på det tidspunktet kjøpet går gjennom i databasen og kan derfor skille seg fra kursen som vises i ordrevinduet.

Det er mulig å handle med verdipapirer i NGM-børsens åpningstider, dvs. helgefrie hverdager fra 08:00 – 20:00.

Et verdipapir kan ikke overstige 25 prosent av porteføljens verdi på kjøpstidspunktet.

Under konkurransen kan deltakerne skape egne grupper med andra deltakere. Alla deltar deretter selv også i hoved konkurransen.

4. Verdipapirer i Investor-NM

Verdipapirene som inngår i konkurransen er noterte på listene Certificates, Knock-Outs og Plain Vanillas på NGM-børsen.

4.1 Handelsstopp

Deltakere kan ikke handle med verdipapirer som er stoppet for handel i begynnelsen av, eller som eventuelt blir stoppet for handel i løpet av konkurransen. Verdipapir som stoppes for handel i løpet av konkurransen, vil forbli i deltakerens beholdning til handelen tas opp igjen. Om/når stoppet av handelen oppheves, kan verdipapiret kjøpes og selges til rådende kurser. Dersom et stopp i handelen er forårsaket av en knock-out situasjon, vil verdipapiret være fjernet fra deltakerens beholdningen dagen etter. Om en knock out oppstår i et verdipapir under konkurransen, vil verdipapiret forfalle verdiløst uten restverdi (dette kan skille seg fra virkeligheten der noen verdipapirer gir investoren en restverdi).

4.2 Avnotering

Et verdipapir som skal avnoteres vil tvangsselges på avnoteringsdagen og kan ikke handles med etter avnoteringsdagen.

5. Kurtasje

Det vil ikke beregnes kurtasje på de fiktive transaksjonene.

6. Oppdatering av kurser, topplister m.m.

Deltakerne handler med dagens gjeldende kjøp- og salgskurser i verdipapirene. Oppdatering av topplister foregår tre ganger om dagen, kl. 12:50, 17:35 og 20:05. Porteføljenes verdi baseres på dagens sluttkurs (kjøpskursen) i respektive verdipapir. Kursene på verdipapirene som er med i konkurransen, vises i realtid under handelsdagen.

7. Hendelser som kan påvirke kursen på den underliggende tilgangen

Kursen på en underliggende tilgang kan påvirkes av flere ulike hendelser på børsen. Eksempel på slike hendelser kan være splitt, nyemisjon og ekstra utbytte. Emittenter håndterer disse hendelsene ulike og vi henviser til respektive emittents hjemmeside for mer informasjon. Alle hendelser ovenfor som kan påvirke aksjekursen skjer i forbindelse med oppdateringen etter børsens lukking.

8. Vinnere av Investor-NM

Deltakeren med størst presentuell utviklig under hele konkurranseperioden, etter den siste oppdateringen kvelden 11. november vinner hovedkonkurransen.

Konkurranse kalender
Hovekonkurranse: 7. november – 11. november 2022

9. Premie

Påmelding til Investor-NM er personlig, noe som innebærer at premier utbetales til personen som står som eier av vinnerbeholdningen. Premier kan ikke byttes mot kontanter eller andre premier. Eventuell premieskatt betales av vinneren. Nordic Growth Market har rett til å trekke tilbake utdelte konkurransepremier dersom eventuelle uregelmessigheter som f.eks manipulasjon oppdages.

10. Konkurranse jury

Investor-NM har en jury bestående av to representanter fra NGM, som avgjør eventuelle tvister og uklarheter i konkurransespørsmål. Konkurransejuryens beslutning kan ikke overklages.

– Magdalena Hartman, Nordic Growth Market
– Philip Bäckman, Nordic Growth Market
– Rania Ekberg, Nordic Growth Market

E-mail: contact@ngm.se

Lykke til!

//Investor-NM

 • Twitter

 • Utdannelse

 • PARTNERE

  Samarbejdspartnere

  bnp
  bnp

  Mediapartnere

  bnp
 • © Nordic Growth Market NGM AB 2022. All rights reserved | Privacy policy | Konkurransevilkår

  Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik